چین ترانسفورماتور فعلی صفر سازنده

پکن GFUVE ابزار ترانسفورماتور سازنده شرکت با مسئولیت محدود.

ترانسفورماتور فعلی منحصر به فرد، تقسیم شده است هسته ترانسفورماتور جریان، گیره فعلی و ترانسفورماتور ولتاژ.

نقشه سایت

محصولات

تقسیم هسته ترانسفورماتور فعلی
پروب فعلی جریان الکتریکی
گیره در ترانسفورماتور فعلی
انعطاف پذیر Ct گیره
CT تجزیه و تحلیل PT
کالیبراسیون متر برق
تجهیزات تست برق
اطلاعات تماس