چین ترانسفورماتور فعلی صفر سازنده

پکن GFUVE ابزار ترانسفورماتور سازنده شرکت با مسئولیت محدود.

ترانسفورماتور فعلی منحصر به فرد، تقسیم شده است هسته ترانسفورماتور جریان، گیره فعلی و ترانسفورماتور ولتاژ.

نقشه سایت

محصولات

ترانسفورماتور فعلی صفر
تقسیم هسته ترانسفورماتور فعلی
ترانسفورماتور فعلی ابزار
پروب فعلی جریان الکتریکی
گیره در ترانسفورماتور فعلی
انعطاف پذیر Ct گیره
ترانسفورماتور ولتاژ در فضای باز
متر برق دیجیتال
CT تجزیه و تحلیل PT
کالیبراسیون متر برق
تست ورودی فعلی دوم
دستگاه تست متر قابل حمل
تجزیه و تحلیل کیفیت قدرت
تجهیزات تست برق
آمپر ضبط کننده
کالیبراسیون برق
تجهیزات تست تزریق اولیه
تجهیزات تست رله حفاظت
اطلاعات تماس